தமிழ் வழியில் பிரெஞ்சு மொழி கற்க்க சிறந்த புத்தகம். பிரெஞ்சு மொழியின் அடிப்படை இலக்கனத்தை தமிழில் எளிமையாக விளக்கும் இந்த புத்தகம், உங்களை பிழை இல்லாமல் பெச, எழுத, படிக்க உதவும்.
ஒவ்வொரு பாடமும் மிக முக்கியமானவை ஆகையால் அவசர படாமல் தெளிவாக ஊன்றி படித்து பயன் அடையவும். வாழ்துகள், நன்றி!

Show description

Read or Download தமிழ் வழி பிரெஞ்சு மொழி: தமிழில் பிரெஞ்சு மொழி கல்வி (French Edition) PDF

Similar reference books

New PDF release: A vocabulary, Persian, Arabic, and English; abridged from

A vocabulary, Persian, Arabic, and English; abridged from the 4to version of Richardson's dictionary. 662 Pages

Download e-book for iPad: Horse Care: A Folding Pocket Guide to Horses & the by James Kavanagh

This consultant is the correct creation for newbies to horses and horse care. It comprises info on their day-by-day actual wishes (water, foodstuff, defend, workout and companionship) and likewise delves into speaking with and drawing close horses, their physique language, tack, universal knots and wellbeing and fitness care matters.

Basque English Lexicon (World Languages Dictionary Book 242) by PDF

This Basque > English Lexicon is predicated at the international Languages Dictionary in nationwide libraries.

Language System and its Change: On Theory and Testability - download pdf or read online

Traits IN LINGUISTICS is a sequence of books that open new views in our knowing of language. The sequence publishes state of the art paintings on middle parts of linguistics throughout theoretical frameworks in addition to reviews that offer new insights by way of development bridges to neighbouring fields similar to neuroscience and cognitive technological know-how.

Additional info for தமிழ் வழி பிரெஞ்சு மொழி: தமிழில் பிரெஞ்சு மொழி கல்வி (French Edition)

Example text

Download PDF sample

தமிழ் வழி பிரெஞ்சு மொழி: தமிழில் பிரெஞ்சு மொழி கல்வி (French Edition)


by Edward
4.1

Rated 4.04 of 5 – based on 45 votes